Esittely

Knuutilan tila on ollut saman suvun hallinnassa ainakin vuodesta 1540 alkaen. Historiankirjoista ja vanhasta sukupuusta on luettavissa, että Knuutilan tilaa ovat hallinneet saman suvun isät, pojat, tyttäret ja sisarukset 1500–luvulta Knuut Mikonpojasta alkaen. Myöhemmin tila on ollut ratsutila ja kantatilasta on aikoinaan lohkaistu 3 torppaa. Tilalla on ollut maidontuotantoa vuoteen 1972, jonka jälkeen lihakarjaa pidettiin vuoteen 1998 saakka. Kesällä 2001 tila siirtyi sukupolvenvaihdoksella isältä pojalle, eli nykyiselle isännälle.

Tilalla arvostetaan nykyäänkin sukutilan pitkää historiaa. Maatilan vanhaa rakennuskantaa ja esineistöä on kunnostettu ja säilytetty muistoksi edellisten sukupolvien elämästä. Vanhat esineet ovat edelleen tilalla tärkeässä osassa: ne luovat Knuutilan tilalle oman omaleimaisen tunnelmansa.